ĪSTA BRĪVĪBA - no jebkādiem ieradumiem, dvēseles sāpēm un atkarībām!

Apmeklētāji

Šobrīd lapu skatās: 
20 viesi 
Autors Keitija Rota | 05.04.11 |

Ceļš uz īstu brīvību

Astoņi principi, kuru pamatā ir Jēzus svētību baušļi

rick-warrenMācītājs Riks Vorens

 1. Es atzīstu, ka neesmu Dievs. Es atzīstu, ka nespēju pārvarēt savu tieksmi rīkoties nepareizi un ka manu dzīvi ir grūti mainīt.
  „Laimīgi garā nabagie.” (Mateja 5:3)
 2. Es no sirds ticu, ka Dievs ir, ka es esmu Viņam nozīmīgs un ka Viņš spēj man palīdzēt atveseļoties.
  „Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās.” (Mateja 5:4)
 3. Es apzināti nolemju savu dzīvi un gribu pilnībā uzticēt Kristus gādībai un vadībai.
  „Laimīgi lēnprātīgie.” (Mateja 5:5)
 4. Es godīgi sevi pārbaudu. Es atzīstu savas vainas sev, Dievam un kādai uzticības personai.
  „Laimīgi sirdsšķīstie.” (Mateja 5:8)
 5. Es labprātīgi pakļaujos visām pārmaiņām, ko Dievs grib veikt manā dzīvē, un es pazemīgi lūdzu Viņu atbrīvot mani no rakstura trūkumiem.
  „Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības.” (Mateja 5:6)
 6. Es izvērtēju visas savas attiecības. Es piedodu tiem, kas mani ir sāpinājuši, kā arī atlīdzinu citiem nodarīto ļaunumu, ja vien tas nekaitē viņiem vai kādam citam.
  „Laimīgi žēlsirdīgie.” (Mateja 5:7)
  „Laimīgi miera nesēji.” (Mateja 5:9)
 7. Es ik dienas veltu laiku vienatnei ar Dievu, lai pārbaudītu sevi, lasu Bībeli un lūdzu, lai iepazītu Dievu un Viņa gribu manai dzīvei un gūtu spēku to darīt.
 8. Es nododu sevi Dievam, lai Viņš mani lieto un es gan ar savu piemēru, gan vārdiem nesu Viņa labo vēsti citiem.
  „Laimīgi taisnības dēļ vajātie.” (Mateja 5:10)
 

katieroth
Tel. 28694273
e-pasts

madona-map