ĪSTA BRĪVĪBA - no jebkādiem ieradumiem, dvēseles sāpēm un atkarībām!

Apmeklētāji

Šobrīd lapu skatās: 
3 viesi 
Autors Keitija Rota | 06.04.11 |

Kas padara programmu "Īsta brīvība" unikālu?

  1. Programmas „Īsta brīvība” pamatā ir Dieva Vārds – Bībele. Kalna svētrunas sākumā Jēzus formulēja astoņus priekšnosacījumus, kā būt laimīgiem. Mēs tos saucam par svētības baušļiem. Pavirši lasot, šķiet, ka lielākajai daļai šo apgalvojumu nav nekādas jēgas un tie izklausās pretrunīgi. Bet, saprotot Jēzus teikto vārdu nozīmi, jūs atzīsiet, ka šie astoņi Dieva principi ir Dieva ceļš uz brīvību, viengabalainību, izaugsmi un garīgu briedumu.
  2. Programma „Īsta brīvība” raugās nākotnē. Tā vietā, lai slīgtu pagātnē vai atkal un atkal pārcilātu un uzjundītu sāpīgas atmiņas, „Īsta brīvība” koncentrējas uz nākotni. Lai arī kas būtu noticis agrāk, lai to atrisinātu, tagad ir jāsāk pieņemt gudrus lēmumus un jātic, ka Kristus spēks palīdzēs izdarīt šīs pārmaiņas.
  3. Programma „Īsta brīvība” uzsver personīgo atbildību. Tā vietā, lai tēlotu mocekli un spēlētu „apsūdzības un attaisnošanas” spēli, ar šīs programmas palīdzību cilvēki spēj atzīt savus nepareizos lēmumus un sakārtot tās jomas, kurās viņi paši kaut ko var darīt. Mēs nevaram ietekmēt visu, kas ar mums notiek, tomēr mēs varam izvēlēties savu reakciju uz apkārt notiekošo. Tas ir laimes noslēpums. Kad mēs beidzam izšķiest laiku, meklējot attaisnojumus, mums atliek vairāk laika problēmas atrisināšanai. Kad mēs beidzam slēpt paši savas kļūdas un apsūdzēt citus, tad mūsu prātā, gribā un emocijās var sākt darboties Kristus dziedinošais spēks.
  4. Programma „Īsta brīvība” uzsver, cik nozīmīga ir garīgā uzticēšanās Jēzum Kristum. Trešais princips aicina cilvēkus savu dzīvi pilnīgi pakļaut Kristum, jo tikai tā var iegūt paliekošu atveseļošanos. Jēzus ir vajadzīgs ikvienam. Programma „Īsta brīvība” savā būtībā ir viscaur evaņģēliska. Nebrīnieties, ja šī programma kļūs par jūsu draudzes visefektīvāko evaņģelizācijas kalpošanu! Pārmainītas dzīves vienmēr piesaista vēl citus, kas grib mainīties.
  5. Programma „Īsta brīvība” izmanto biblisko patiesību, ka mums ir vajadzīgs citam cita atbalsts, lai garīgi un emocionāli pieaugtu. Tās pamatā ir mazo grupu mijiedarbība un savstarpēji atbalstoša sadraudzība. Mūsdienās ir daudz terapiju, izaugsmes programmu un padomdevēju, kas galveno uzmanību pievērš darbam ar atsevišķu indivīdu. Bet programmas „Īsta brīvība” pamatā ir Jaunās Derības princips, ka mūsu dzīve nevar būt pilnvērtīga, ja mēs cits no cita nošķiramies. Mēs esam cits citam vajadzīgi. Divi nozīmīgi garīgās izaugsmes komponenti ir sadraudzība un atbildība. Ja jūsu draudze vēlas veidot mazās grupas, tad vislabāk ir sākt tieši ar to.
  6. Programma „Īsta brīvība” pievēršas jebkādiem ieradumiem, dvēseles sāpēm un atkarībām. Ir atveseļošanās programmas, kas risina tikai alkohola vai narkotiku, vai kādu citu atsevišķu problēmu, bet programma „Īsta brīvība” ir kā liels lietussargs, kura aizsegā var risināt neskaitāmus sarežģītus jautājumus. No tiem, kas apmeklē programmu „Īsta brīvība”, tikai vienam no trim cilvēkiem ir alkohola vai narkotiku atkarība.
  7. Visbeidzot – programma „Īsta brīvība” sagatavo vadītājus. Tā kā programma „Īsta brīvība” ir bibliska un tiek īstenota sadarbībā ar draudzi, draudzei pastāvīgi pievienojas cilvēki, kas, ieguvuši Kristū atveseļošanos, vēlas iesaistīties kalpošanas darbā.

Nobeigumā vēl gribu pateikt, ka jūsu draudzes skaitliskais lielums nav šķērslis, lai sāktu īstenot programmu „Īsta brīvība”. Jūs varat to sākt tikai nelielā cilvēku grupā un piedzīvot, kā tā pieaug līdz ar katru izteikto vārdu. Jūs nevarēsiet šo grupu ilgi paturēt noslēpumā!

 

katieroth
Tel. 28694273
e-pasts

madona-map