ĪSTA BRĪVĪBA - no jebkādiem ieradumiem, dvēseles sāpēm un atkarībām!

Apmeklētāji

Šobrīd lapu skatās: 
19 viesi 
Autors Keitija Rota | 06.04.11 |

Mazo grupu vadlīnijas

Šie pieci vienkāršie noteikumi tiek nolasīti katrā mazās grupas sapulcē, un to uzdevums ir grupu pasargāt. Ja cilvēki jūsu atveseļošanās sapulcēs nejūtas droši, tās cietīs neveiksmi. Vadītāja un viņa vietniek pienākums un atbildība ir rūpēties par to, lai šīs vadlīnijas tiktu ievērotas. Lai uzsvērtu šo vadlīniju svarīgumu, tās 4–6 nedēļas tiek nolasītas arī lielās grupas sapulces laikā.

 1. Stāstot par sevi, pievērsieties tikai savām domām un jūtām. Nerunājiet ilgāk par 3–5 minūtēm.
  Pievēršanās tikai pašu domām un sajūtām palīdzēs neizplūst, izvairīties no blakussarunām un palīdzēs cilvēkam, kurš runā, nenovirzīties uz citu cilvēku problēmām vai tēmām, kas nav saistītas ar grupas mērķiem. Lūdzu, esiet stingri attiecībā uz šo 3–5 minūšu noteikumu! Cilvēki ir ļoti neapmierināti, ja tāpēc, ka kāds cits ir runājis desmit vai vairāk minūtes, viņiem tikusi liegta iespēja izteikties. Izdomājiet kādu „signālžestu” un paziņojiet par to grupas sapulces sākumā. Ja kāds sāk pārsniegt savu laiku, „signalizējiet”, ka jābeidz, lai neviens nejustos lieks vai aizmirsts.
 2. NEKĀDU blakussarunu! Blakussarunas nozīmē, ka divi indivīdi sāk sarunu, kurā nav iesaistīti pārējie. Ikvienam ir jāļauj brīvi un netraucēti paust savas jūtas.
  Par blakussarunu var uzskatīt arī tādas replikas kā „Es tevi saprotu, jo...” vai „Es nezinu, kā tu jūties, jo...”, smieklus, jautājumus utt. Mums šajā ziņā nav jākļūst par „burta kalpiem”, tomēr ir ļoti jāuzmanās, lai kādu neaizvainotu. Ja šo noteikumu neievēro, kāds var tikt ļoti sāpināts un uz visiem laikiem atteikties no atveseļošanās.
 3. Mēs sanākam, lai cits citu atbalstītu, nevis lai cits citu „izlabotu”.
  Mums visiem ir brīnišķīgi nodomi, un mēs gribam dalīties gudrībā, ko esam ieguvuši šajā lieliskajā programmā. Tomēr daudzreiz cilvēks nav piemērotā emocionālajā stāvoklī, lai spētu sadzirdēt un saprast. Jūsu grupas dalībnieki gaida, lai jūs viņus aizsargātu un stingri pieprasītu ievērot šo vadlīniju. Par labošanu uzskatāma cenšanās dot padomu, kā risināt problēmu, par kuru stāstījis runātājs, norādījums uz kādu Bībeles pantu, ieteikums izlasīt kādu grāmatu vai aiziet pie kāda padomdevēja.
 4. Galvenā prasība ir anonimitāte un konfidencialitāte.
  Kas grupā ticis runāts, grupā paliek. Vienīgais izņēmums ir situācija, kad kāds draud nodarīt ko ļaunu sev vai citiem. Ir ļoti sāpīgi uzzināt, ka tas, ko kāds no dalībniekiem uzticējis, tiek pārspriests ārpus mazās grupas. Lielākā daļa cilvēku, kas atveseļojas, nekad nav spējuši kādam izstāstīt savu noslēpumu, un viņiem vajadzīga pārliecība, ka mazajā grupā viņi to droši var darīt.
 5. Agresivitātei un apvainojumiem nav vietas uz Kristu vērstā atveseļošanās grupā.
  Tā kā daudzi no mums uzauguši vidē, kur dzirdami un lietoti agresīvi un apvainojoši vārdi, mūsu grupas dalībniekiem tas var izraisīt sāpīgas emocijas. Ja mēs aizvien vairāk atveseļojamies un pieaugam savās attiecībās ar Kungu, mēs nekad nelietosim neķītrus, aizskarošus vārdus un stingri liksim ievērot šo noteikumu, lai aizsargātu mūsu grupas dalībniekus.

 

PIEZĪME. Katras vadlīnijas būtība ir sīkāk paskaidrota, lai jūs saprastu, ko tā nozīmē, bet mazajā grupā tiek nolasītas tikai vadlīnijas.

 

katieroth
Tel. 28694273
e-pasts

madona-map