ĪSTA BRĪVĪBA - no jebkādiem ieradumiem, dvēseles sāpēm un atkarībām!

Apmeklētāji

Šobrīd lapu skatās: 
4 viesi 
Autors Keitija Rota | 06.04.11 |

Autentiskas „Īstas brīvības” kalpošanas DNS

  1. Jēzus Kristus ir vienīgais Augstākais Spēks, un šī programma ir vērsta uz Kristu.
  2. Programmā tiek izmantota vienīgi Bībele un „Īstas brīvības” mācību materiāli (vadītāja rokasgrāmata un četras dalībnieka rokasgrāmatas). Lielās grupas nodarbības vada, izmantojot vadītāja rokasgrāmatu un pamatojoties uz Rakstiem un nodarbības galveno tēmu.
  3. Tā ir kalpošana, kas notiek grupās. Vīriešiem un sievietēm grupas ir atsevišķi, un visās grupās tiek izmantotas grupu vadlīnijas un norises kārtība.
  4. Tiek akceptētas un ievērotas programmas „Īsta brīvība” piecas mazo grupu vadlīnijas.
  5. Kalpošanas vadītāji ir atbildīgi Kristum, vietējai draudzei un Sedlbekas draudzes „Īstas brīvības” kalpošanas vadībai.

Draudze vai organizācija pēc saviem ieskatiem drīkst izmantot programmas „Īsta brīvība” mācību materiālus un kombinēt tos ar citiem materiāliem vai citām programmām, BET tādā gadījumā tām nav atļauts izmantot nosaukumu „Īsta brīvība”.

 

katieroth
Tel. 28694273
e-pasts

madona-map