ĪSTA BRĪVĪBA - no jebkādiem ieradumiem, dvēseles sāpēm un atkarībām!

Apmeklētāji

Šobrīd lapu skatās: 
8 viesi 
Autors Reinholds Nīburs | 11.04.11 |

Lūgšana pēc miera

Ja esat apmeklējis kādu atveseļošanās programmu, jums droši vien būs pazīstamas pirmās četras „Lūgšanas pēc miera” rindas. Šeit tā ir lasāma pilnībā. Es jūs mudinu katru dienu to lūgt un praktizēt tajā minētos principus.

Dievs, dod man gudrību
Pieņemt to, ko es nevaru mainīt,
Drosmi mainīt to, ko es varu,
Un gudrību atšķirt vienu no otra!
Dzīvot katru dienu kā vienīgo,
Izbaudīt ik mirkli,
Grūtības uztvert kā ceļu uz mieru,
Līdzīgi Jēzum pieņemt šo grēcīgo pasauli tādu,
Kāda tā ir,
Nevis tādu, kādu es to gribētu redzēt,
Uzticoties, ka Tu visu vērsīsi par labu,
Ja es padošos Tavai gribai;
Lai es varētu būt pietiekami laimīgs šajā dzīvē
Un bez mēra laimīgs ar Tevi mūžībā.
Āmen.

 

katieroth
Tel. 28694273
e-pasts

madona-map